Vrácení a reklamace zboží

Zakoupili jste u nás zboží, které Vám nevyhovuje? Zboží můžete vrátit do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodu. Vrácení zboží je u nás zdarma.


Postup pro vrácení nebo reklamci zboží:
Reklamace a vrácení zboží

V případě vrácení zboží Vám budou peněžní prostředky bezodkladně vráceny do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na Váš účet. V případě reklamování zboží bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


Příprava zásilky v případě vrácení zboží


Zboží v originálním obalu od výrobce prosím vždy zabalte do ochranné krabice (stejně jako bylo zboží doručeno), aby nedošlo k poškození výrobku a originálního obalu během přepravy.


Jiný způsob odeslání zboží


Pokud Vám z nějakého důvodu nevyhovuje vyzvednutí zásilky naším přepravcem, tak nám zboží spolu s formulářem a fakturou můžete zaslat sami na naší adresu:

Jan Příborský

Nesovice 313
683 33 Nesovice
Česká republika

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 724 761 006 nebo e-mailem: info@svetlodesign.cz


Formuláře ke stažení:


↓ Formulář pro odstoupení od smlouvy

↓ Formulář pro uplatnění reklamace

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

II. Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
Zpět do obchodu